♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Фирмата притежава собствен автопарк, който включва: бетон помпа 32 м. - 250 лв. цена за половин машиносмяна, пуми /7 кубика буре/ 24 м. - 200 лв. цена за половин машиносмяна, бетоновози по 8, 7 и 4 кубика, до 5 км. цена 35 лв., за всеки следващ км. по 7 лв. и самосвал /5т./с кран.

Всички цени са без ДДС.